20+ YEARS DEVELOPMENT

Ban đầu Đội CODK chỉ là một tổ nhỏ với một vài nhân viên. Chỉ có 2 ống lồng số 4 (Nay là số 22) và số 5 (Nay là số 21). Sau đó có thêm ống số 6 (Số 20) và số 7 (Số 19). Sử dụng hệ thống Jetway passenger boarding bridges.

1999-TRUNG TÂM KHAI THÁC GA

Đội CODK mở rộng quy mô về cả nhân sự lẫn số lượng thang ống phục vụ. Khi khánh thành nhà ga Quốc tế mới,đội CODK có 14 ống lồng,đáp ứng yêu cầu phục vụ của các hàng hàng không.
Cung cấp dịch vụ thang ống hành khách GPU, ACU, PWS

2005-CTY PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN (SAGS)

Với gần 60 nhân viên, 14 ống lồng phục vụ hàng triệu khách mỗi năm, đáp ứng yêu cầu dịch vụ về ACU, GPU, PWS … an toàn cho các chuyến bay.
Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

2014-TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SÂN BAY TSN

OUR SERVICES

Passenger Boarding Bridge

Cung cấp dịch vụ cầu ống dẫn khách cho các chuyến bay đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất

VDGS – ACU – GPU – PWS

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho máy bay. Cấp điện ,cấp lạnh và nước cho các chuyến bay

Coaching – On the job training

Huấn luyện và đào tạo nhân viên mới. Hỗ trợ các sân bay địa phương khi có yêu cầu

0+
Chuyến bay an toàn
0+
Dịch vụ ACU GPU PWS
0+
Đào tạo nhân viên

REPRESENTATIVE STAFF

Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hỗ trợ BCH Đội trong công tác điều hành và giám sát nhân viên trong đội.

Mr Nghĩa Bình, Đội phó

Luôn đi đầu trong các phong trào Đoàn đội. Nhiệt tình trong công tác và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị

Quý Luật, Bí thư chi đoàn

Nhân viên trẻ của đơn vị. Tham gia các phong trào thể dục thể thao do đơn vị và Cảng phát động. Hoà đồng vui vẻ,luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hữu Phát, Nhân viên

Nhân viên năng nổ trong mọi hoạt động của đơn vị. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của được giao

Đỗ Dũng, Nhân viên
Giáo viên đào tạo cho rất nhiều nhân viên mới cho đội CODK và nhân viên của các sân bay địa phương. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị
Lê Hữu Tài, Nhân viên

MANAGER

0908 998 789

OFFICE LINE

Tel: 4683

WORKING HOURS

24/7